Harbourtown bonaire real estate
             

Bieden en kopen op Bonaire

Alhoewel Bonaire een bijzondere gemeente is van Nederland wijkt de wetgeving enigszins af van die in Nederland, ook die met betrekking op de aankoop van onroerend goed. Derhalve geven wij u onderstaand wat uitleg over de aankoop van onroerend goed op Bonaire.

Wanneer een object wordt aangeboden voor een vaste prijs of verkoopprijs is er geen mogelijkheid tot onderhandelen; bij een gehanteerde vraagprijs kan dit wel. De verkoper hoeft een bieding niet te accepteren; zelfs niet wanneer de vraagprijs wordt geboden.

In tegenstelling tot Nederland kan op Bonaire; volgens de geldende wetgeving voor de BES eilanden, het gehele proces van bod tot acceptatie hiervan mondeling geschieden. Wanneer koper of verkoper een bod accepteert is een overeenkomst tot stand gekomen welke bindend is voor beide partijen. De bieding is geaccepteerd onder bepaalde voorwaarden zoals uiteindelijk prijs, datum overdracht en inbegrepen zaken zoals bv inboedel en meubilering waarvan de verkoper een gedetailleerde lijst zal overleggen. The makelaar zal vervolgens een koopovereenkomst opstellen waarin voornoemde is opgenomen en verder alle rechten en plichten voor beide partijen. De overeenkomst kan indien van toepassing opgemaakt worden onder voorbehouden. Een daarvan is een voorbehoud financiering. De koper geeft op voorhand duidelijk aan voor welk bedrag een financiering wordt aangevraagd. De koop kan slechts dan ontbonden worden wanneer een financiering niet verkregen is. De aspirant koper zal in dit geval een tweetal brieven van aantoonbaar gerenommeerde financiŽle instellingen moeten kunnen overleggen waarmee hij aantoont al het mogelijke te hebben gedaan de financiering te verkrijgen.

LET OP: u heeft als aspirant koper een bod uitgebracht onder voorbehoud financiering, verkoper heeft dit geaccepteerd. De aangevraagde financiering wordt door de kredietverstrekker goedgekeurd maar u besluit alsnog niet tot aankoop over te gaan; u bent de verkoper in dit geval een boete verschuldigd ter grootte van de aanbetaling zijnde 15% van de aankoopsom van het o.g. Er is namelijk een overeenkomst die slechts bij niet verkrijgen financiering ontbonden kan worden. (tenzij op voorhand anders overeengekomen)

Een tweede voorbehoud kan een technische inspectie zijn. De overeenkomst kan pas ontbonden worden wanneer er een technisch rapport wordt overlegd waarin tot in detail is aangegeven dat het aan te kopen object structurele bouwkundige gebreken vertoont. Uiteraard zal deze inspectie uitgevoerd dienen te worden door een ter zake kundig inspecteur; hierbij kunnen wij u uiteraard van advies dienen.

De koopovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en de koper zal binnen 10 to 14 dagen na ondertekening hiervan een aanbetaling doen van 15% van de aankoopsom; over te maken op de derdengeldenrekening van de notaris alhier. Verdere details zijn opgenomen in de koopovereenkomst.

De notaris is benoemd door de lokale overheid en neemt de verdere juridische afhandeling voor zijn rekening zoals het opmaken van de eigendomsakte en het onderzoek naar eventuele bezwaardheden op het aan te kopen object zoals hypotheken, beslagen e.d. Ook de eindafrekening voor beide partijen wordt door de notaris opgemaakt. De koper dient rekening te houden met kosten koper van ongeveer 6% van de aankoopsom; dit bedrag bestaat uit 5% overdrachtsbelasting en verder kosten zoals notariskosten en registratiekosten. Wanneer partijen niet in persoon bij de overdracht aanwezig kunnen zijn kan een en ander afgehandeld worden middels een volmacht.

Contact

Harbourtown Real Estate
Kaya L.D. Gerharts 20
Bonaire  Caribisch Nederland
Telefoon:+599 717 5539
Fax:        +599 717 5081

www.harbourtownbonaire.nl
info@harbourtownbonaire.com