Harbourtown bonaire real estate
             

Informatie Belastingdienst Caribisch Nederland - Bonaire

Sinds de eenwording met Nederland zijn er op Bonaire een aantal zaken ten aanzien van de belastingen gewijzigd. Na een periode van enige onduidelijkheid hierover heeft Bonaire inmiddels een aangepast belastingstelsel en voor u als (toekomstig) eigenaar van onroerend goed op Bonaire of als bewoner van ons mooie eiland is het van groot belang te weten wat deze wijzigingen exact voor u inhouden.

De Belastingdienst Caribisch Nederland - Bonaire heeft een zeer uitgebreide website waarop u werkelijk alle informatie hierover kunt terugvinden. Wanneer u via  http://www.rijksdienstcn.com  naar downloads gaat vindt u vervolgens alle brochures en tevens veel aanvullende informatie en belastingformulieren terug.

Uiteraard kunt u met uw specifieke vragen ook rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst:

Belastingdienst Bonaire

Kaya L.D. Gerharts 12
Postbus 329
Kralendijk
Bonaire

Telefoon: +599 715 8585
Faxnummer: +599 715 8800


Informatie over onroerend goed belasting.

Vastgoedbelasting wordt jaarlijks geheven van degene die op 1 januari van een jaar eigenaar is van een onroerende zaak. Over grond die in erfpacht is uitgegeven wordt de vastgoedbelasting geheven van de erfpachter van de grond.
De vastgoedbelasting wordt niet geheven over de waarde van:
• de ‘eigen woning’
• onroerende zaken die behoren tot het ondernemingsvermogen van een IB-onderneming (b.v. een eenmanszaak).
Een ‘eigen woning’ is een woning die een eigenaar als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de eigenaar inwoner is van Caribisch Nederland.

Het Eilandgebied mag over de waarde van de eigen woning grondbelasting heffen. Daarnaast geldt een vrijstelling van vastgoedbelasting voor o.a.:
• braakliggende gronden waarvan de eigenaar inwoner is van Caribisch Nederland
• de eerste USD 50.000 van de waarde van de tweede woningen van particulieren.

Wat betekent dit in de praktijk?
Dat de vastgoedbelasting geldt voor:
• eigenaren van tweede woningen;
• eigenaren die onroerende zaken verhuren;
• binnen Caribisch Nederland gevestigde lichamen die onroerende zaken houden
• buiten Nederland gevestigde lichamen die in het bezit zijn van onroerende zaken in Caribisch Nederland;
• niet ingezetenen die grond hebben in Caribisch Nederland.

Waarover wordt de vastgoedbelasting geheven?
Vastgoedbelasting wordt geheven over inkomsten uit onroerende zaken. De inkomsten worden vastgesteld op 4% van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De belasting bedraagt 20% over dit rendement van 4%. De verschuldigde belasting is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. De waarde wordt door de inspecteur vastgesteld voor een tijdvak van vijf jaren. Als de waarde tussentijds verandert als gevolg van een verbouwing, uitbreiding of sloop kan de inspecteur tussentijds de waarde opnieuw vaststellen.
Met ingang van 1 januari 2013, geldt voor waardestijgingen als gevolg van investeringen, dat deze voor de eerste 5 jaar vrijgesteld zijn. De verschuldigde belasting is 0,8% per jaar van de waarde. Voor de jaren 2011 en 2012 is de vastgoedbelasting verlaagd met 0,2% omdat de aanslagen 2011 en2012 tegelijk worden opgelegd. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Voorbeeld
Stel u bezit een onroerende zaak met een waarde van USD 200.000. Over de jaren 2011 en 2012 betaalt u daarover 0,6% vastgoedbelasting (= USD 1200). Vanaf 2013 betaalt u elk jaar 0,8% (= USD 1.600). Als sprake is van een tweede woning met een particuliere eigenaar wordt de eerste USD 50.000 waarde vrijgesteld. In dit voorbeeld zou dan USD 150.000 worden belast. Over de jaren 2011 en 2012 zou dan USD 900 moeten worden betaald (0,6% van USD 150.000) en vanaf 2013 elk jaar USD 1.200 (0,8% van USD 150.000).

Opcenten grondbelasting
Het Eilandgebied mag opcenten heffen boven op de vastgoedbelasting. Het Eilandgebied Bonaire heft 15% opcenten. Het bedrag aan opcenten wordt apart opgenomen op de aanslag vastgoedbelasting en wordt berekend over het bedrag van de aanslag vastgoedbelasting. In bovenstaand voorbeeld is de aanslag vastgoedbelasting USD 1.200 en opcenten USD 180. Totaal USD 1.380 per jaar. Als een onroerende zaak onder de vastgoedbelasting valt, hoeft u hierover geen grondbelasting te betalen.

Contact

Harbourtown Real Estate
Kaya L.D. Gerharts 20
Bonaire  Caribisch Nederland
Telefoon:+599 717 5539
Fax:        +599 717 5081

www.harbourtownbonaire.nl
info@harbourtownbonaire.com